Winkelwagen

Mini winkelwagentje

Categorieën

Wanneer geen garantie

Wat valt niet onder de garantie?

Banden zijn aan slijtage onderhevig. Het gebruik van de banden, waaronder bijvoorbeeld de bandenspanning, kan bepalen hoe lang een band mee gaat. Om deze reden is er geen garantie op banden. Er zijn meerdere uitzonderingen op de garantie. Andere zaken waarbij geen beroep kan worden gedaan op garantie:

  • Bij een geconstateerde verwaarlozing van zaken door de afnemer.
  • Indien de afnemer wijzigingen heeft aangebracht aan de zaken of heeft laten aanbrengen. Hieronder vallen ook reparaties die niet door of namens Fietsbandonline.nl zijn verricht.
  • Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, verkeerd gebruik, wedstrijd doeleinden, beschadiging door inwerken van vocht (zoals roest) of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
  • Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
  • Lichte krasjes als gevolg van transport (transportschade).
  • Indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.